Tại Go88, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của Go88.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thanh toán, và lịch sử giao dịch khi bạn:

  • Đăng ký tài khoản.
  • Thực hiện giao dịch.
  • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông báo liên quan đến tài khoản của bạn.
  • Phòng chống gian lận và hoạt động phi pháp.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi:

  • Cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của Go88, khách hàng và công chúng.
  • Trong trường hợp sáp nhập, mua lại, hoặc bán tài sản của công ty.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

5. Quyền và Sự Lựa Chọn của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Email/Điện thoại].

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này đến thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.